Матеріали занять з дискретної математики 10 та 17 березня 2011 р.

10.03.2011 (поліноміальна формула, різні комбінаторні задачі)
Умови задач для аудиторної роботи й домашнє завдання.
Ідеї розв’язання задач, розібраних на занятті.

17.03.2011 (принцип Діріхле, ряди, генератриси)
Умови задач для аудиторної роботи й домашнє завдання.
Ідеї розв’язання задач, розібраних на занятті.